Lập à,

Trong bữa rượu nhỏ, bạn bè tổ chức bên ghềnh đá Vũng Tàu mừng anh 67 tuổi, lần đầu tiên, anh cảm thấy một ngày sinh nhật hạnh phúc. Hì, đàn ông thì khoái cái gì vụ sinh nhật. Nhưng có một cú mail gửi vào phone, báo rằng ban nhạc vừa thu xong bài “Cao Nguyên Đá” anh nghe để duyệt. Nghe xong anh cứ bần thần như cái thằng mất cái gì đó. Duyệt cái con mẹ! Cỡ chúng nó, duyệt anh thì có. Hay lắm em ạ. Anh gửi em nghe thử.

Nhiều khán giả than phiền với anh, nhạc bây giờ nghe ”tai này qua tai kia”. Anh trả lời: Thế giới cũng vậy, nữa là mình. Hôm nay anh đã nghĩ khác. Vẫn còn những người trẻ tuổi rất hay.

Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*